Bermujahadah dalam Agama Islam

Assalamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh. Bismillahi wal hamdu lillah laa haula wa laa quwwata illa billaah. Wa shollallhu wa salam ‘alaa rasulillah. Wa ba’du.

Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadhirat Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga kita semua snantiasa dalam lindungan-Nya aamiin. Pembca yang kami banggakan pada halaman ini kami akan menyampaikan materi tentang Mujahadah.

Bermujahadah Dalam Agama Islam

Saudarku sekalian pembaca rahimakumullah Kata “MUJAHADAH” ini adalah bahasa al-quran.

Sepengetahuan kami kalau dalam bahasa Indonesianya arti dari Mujahadah itu adalah “Serius atau bersungguh-sungguh”. Perihal tersebut sebagaimana telah diterangkan dalam alqur’an dalam surat al-‘angkabut ayat 69. Yang pada inti ayat itu memberikan penjelasan kepada orang-orang yang serius dan berseungguh-sungguh dalam membela agama Allah.

 

Orang yang berjuang Membela Agama Allah

Saudara sekalian para pembaca yang kami kagumi. Jangan disalah artikan dengan kata ; “Jihad fi sabillahh”. Yang ma’nanya ialah berperang di jalan Allah. Sebab sependek pengetahuan kami bahwa pengertian jihad itu luas sekali. Dan pada kesempatan ini kami artikan dengan kata berjuang dalam membela agama Allah. Jadi berjuang dalam membela agama Allah juga mempunyai pengertian yang sangat luas. Salah satunya adalah seperti ; “Membina jama’ah Pengajian”.

Allah Pasti Bersama Orang yang Baik

Dalam hal perbuatan baik itu juga pengertiannya luas sekali. Kita sambungkan saja dengan pengertian di atas misalnya yaitu berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk mengajak saudara kita se’aqidah agar senantiasa meningkatkan dan memelihara ibadahnya dengan baik.

Saudaraku sekalian, berhasil atau tidak bagi orang yang sudah mengerahkan segala upaya mengajak pada kebaikan memelihara ibadah, maka dia sudah dinilai sebagai orang yang telah berjuang dalam membela agama Allah.

Dan perbuatan ini positif baik. Oleh karenanya maka Allah pasti menyambutnya seperti dalam firman-Nya surat al-an’am ayat 69 yang pada inti ayat ini adalah; “Sesungguhnya Allah dia pasti akan bersama orang-orang yang berbuat baik”. Barangkali hanya sampai di sini penyampaian kami semoga manfaat.

Kunungi ; https://www.fiqih.co.id/